czynny w czwartek, 10.00-16.00

Katalog produktów

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Opinie o sklepie

Zobacz opinie

Odstąpienie od umowy

1. Niniejsza informacja określa warunki odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez następujących kupujących:

  1. konsumenta, czyli osoby fizycznej, która zawarła umowę sprzedaży na odległość, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. osoby fizycznej, która zawarła umowę sprzedaży na odległość, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

2. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 6. na tej stronie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres:

lub też pisemnie pod adres do doręczeń:

ul. Nowobielawska 79, 58-260 Bielawa


3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest do pobrania pod tym linkiem. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 6. na tej stronie). Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Kupujący może zwrócić towar na adres do doręczeń Sklepu wskazany w punkcie 2. na tej stronie.

6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez kupującego od umowy, które obowiązany jest ponieść kupujący:

  1. jeżeli kupujący wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
  2. kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (licencje pudełkowe), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (licencje elektroniczne), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Uwaga!

Ze względu na ograniczenia związane ze zwrotem oprogramowania komputerowego, bardzo prosimy Państwa o upewnienie się, że kupowany produkt spełni Państwa oczekiwania oraz jest dostosowany do Państwa sprzętu komputerowego. Wszelkich informacji na ten temat należy szukać na naszej stronie (na stronach poszczególnych produktów). Zachęcamy do kontaktu z obsługą Sklepu, pomożemy Państwu dokonać właściwego wyboru.Treść niniejszej informacji przygotowano bazując na zapisach Regulaminu Sklepu Antywirus.net.pl.

Więcej banków
Oprogramowanie Shoper.pl, modyfikacje Jamnik.net.pl