czynny we wtorek, 10.00-18.00

Katalog produktów

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Opinie o sklepie

Zobacz opinie

Reklamacje

Sklep obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. 

Sklep ponosi wobec Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli zamówiony produkt jest niezgodny z umową, a w szczególności:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  4. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.


Uwaga!

Sklep nie jest producentem (licencjodawcą) sprzedawanych towarów.
Warunki odpowiedzialności licencjodawców z tytułu wad oprogramowania określa treść umów licencyjnych, których stroną jest licencjodawca.


Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres:

 

lub też pisemnie pod adres do doręczeń:

ul. Nowobielawska 79, 58-260 Bielawa


Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  2. żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, 
  3. danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych.

W Regulaminie Sklepu w punktach VIII.10 i VIII.11 podano przykładowe możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem może też złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod tym adresem.


Treść niniejszej informacji przygotowano bazując na zapisach Regulaminu Sklepu Antywirus.net.pl.

Więcej banków
Oprogramowanie Shoper.pl, modyfikacje Jamnik.net.pl