czynny w piątek, 10.00-18.00

Katalog produktów

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Opinie o sklepie

Zobacz opinie

Gratyfikant GT, nexo, nexo PRO - porównanie funkcjonalności

Porównanie licencjonowania programów Gratyfikant do rozliczania jednego podmiotu:

Gratyfikant GT Gratyfikant nexo Gratyfikant nexo PRO
Liczba obsługiwanych podmiotów 1 1 1
Liczba obsługiwanych pracowników 30 *) 30 *) 50 *)
Liczba stanowisk dowolna dowolna dowolna
Możliwość pracy poza siedzibą firmy ograniczona *) dozwolona dozwolona
Możliwość rozbudowy nie *) nie tak


Porównanie licencjonowania programów Gratyfikant dla biur rachunkowych:

Gratyfikant GT dla biur rachunkowych Gratyfikant nexo PRO dla biur rachunkowych
Liczba obsługiwanych podmiotów 5 *) 5 *)
Liczba obsługiwanych pracowników nieograniczona nieograniczona
Liczba stanowisk dowolna dowolna
Możliwość pracy poza siedzibą firmy ograniczona *) dozwolona
Możliwość rozbudowy nie *) tak


*) Możliwa zmiana parametrów licencji po zakupie dodatkowo płatnych rozszerzeń.

Porównanie różnic funkcjonalnych programów Gratyfikant (wg danych producenta):GT

nexo
nexo PRO
Nowoczesny, elastyczny i funkcjonalny interfejs programu - + +
Sfera dla Gratyfikanta * - +
Zaawansowane pola własne * - +
Raporty własne i wydruki własne * - +
Widget przypominający o wynagrodzeniach oczekujących na naliczenie - + +
Wsparcie dla ZFŚS +/- - -
Pracownicy
Dane wdrożeniowe - zapewnienie ciągłości informacji także dla świadectw pracy oraz druków ZUS Z3 +/- + +
Dane o urlopach - w programie dostępny zawsze aktualny wymiar należnego urlopu dla pracownika, automatyczne przeliczanie (na przykład po przedłużeniu umowy) - + +
Portal pracownika - możliwość zgłaszania urlopu przez internet, sprawdzanie danych o wynagrodzeniach i potrąceniach komorniczych - + +
Wydruk dokumentów pracowniczych - kwestionariusz osobowy,karta przychodów, karta wynagrodzeń i wiele innych +/- + +
Umowy
Ewidencja umów o pracę, aneksów, dwóch równoległych umów o pracę z jednym pracownikiem, kontynuacja umowy "w środku" miesiąca (jedna wypłata przy kontynuacji umowy) +/- + +
Ewidencja umów cywilnoprawnych z bogatą obsługą możliwość bardzo dużej rozbudowy możliwości umów cywilnych (kalendarz i ECP, składniki płacowe) +/- +/- +
Hierarhiczna struktura firmy - - +
Możliwość stworzenia własnej konfiguracji umowy o pracę, odpowiadającej potrzebom firmy. Dla własnych konfiguracji można włączyć ewidencjonowanie lub nie danych związanych: z godzinami przepracowanym, urlopami, chorobami, określeniem działu i stanowiska i innymi - + +
Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń dla całej firmy, poszczególnych działów i indywidualnych pracowników - + +
Intuicyjny edytor wydruku umowy o pracę z możliwością wykorzystania wielu wzorców (umowa, aneks, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia) +/- + +
System wynagrodzeń
System wynagrodzeń oparty o definicje list płac i składniki płacowe - podstawową cechą jest łatwość stworzenia oraz prostota dokonywania zmian w późniejszym okresie +/- + +
Konfigurowalne składniki płacowe z możliwością określenia wartości na trzech poziomach - w danych składnika (dla całej firmy, w definicji listy płac - dla działu, w umowie - dla pracownika) +/- + +
Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą wbudowanego edytora +/- + +
Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą skryptu * - +
W pełni edytowalna wypłata (możliwość edycji wartości nominalnej i finalnej składników, przeliczanie wszelkich zależności) +/- + +
Informator wypłaty - pełen informacje o sposobie wyliczenia wypłaty wraz z opisem, zawsze aktualny - nawet po edycji wypłaty +/- + +
Elastyczne i intuicyjnie definiowane wydruki list płac/rachunków, odcinków wypłat/rachunków, zbiorczych zestawień list płac/rachunków oraz karty wynagrodzeń. Jedna konfiguracja wydruku może obsługiwać wszystkie wyżej wymienione typy dokumentów +/- + +
Kreator naliczania wynagrodzeń - pełna automatyzacja generowania list płac i wypłat +/- + +
Korygowanie wynagrodzeń - edycja rozliczonego okresu w dowolnym zakresie +/- + +
Zbiorcze operacje związane z edycją systemu wynagrodzeń - przypisywanie, usuwanie, ustalenie wartości dla wielu pracowników jednocześnie - + +
Listy rachunków - intuicyjne rozliczanie umów cywilnoprawnych +/- + +
Widżet przypominający o konieczności naliczenia wynagrodzeń według zdefiniowanego planu - + +
Możliwość wyliczenia wypłaty z wyprzedzeniem w dowolnym miesiącu np. w przypadku znanej długotrwałej absencji pracownika - + +
Karta pracy


Przejrzyste moduły czasu pracy w formie kalendarzowej oraz modułowej (harmonogram, absencje chorobowe, urlopowe, inne nieobecności) o godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne, o urlopy, absencje zasiłkowe, inne nieobecności +/- + +
Sumaryczna ewidencja czasu pracy - możliwość wpływania na wyliczenie wypłaty, rozliczanie pracy menedżerów - + +
Dowolne okresy rozliczeniowe +/- + +
Wiele systemów rozliczania czasu pracy - + +
Podstawa zasiłku chorobowego znana już podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego (możliwość ręcznej edycji) - + +
Delegacje krajowe i zagraniczne - + +
Deklaracje ZUS


Możliwość utworzenia rozrachunku na podstawie deklaracji - + +
Wydruki


Kilkadziesiąt wydruków kadrowych, w pełni edytowalnych wbudowanym w program edytorem +/- + +
Strona główna


Kafel wynagrodzenia - informacja o stopniu realizacji planu wynagradzania pracowników - + +
Informacja o kończących się umowach +/- + +
Informacja o wygasających badaniach i uprawnieniach +/- + +
Informacja o rozliczeniu zapisów z karty pracy (absencji, akordów, prowizji) +/- + +
Ostrzeżenie o nienaliczonych deklaracjach w bieżącym miesiącu +/- + +
Działania


Przypomnienia kadrowe - pojawiające się po wykonaniu określonych czynności (rozwiązanie umowy spowoduje wyświetlenie pytań o wystawienie świadectwa pracy, PIT-11 oraz wyrejestrowanie z ZUS z możliwością wybrania opcji "Przypomnij później" i zapisania do modułu Działania, dzięki czemu program poinformuje i wyświetli odpowiednią informację w późniejszym czasie) - + +
Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS - + +
Portal pracownika


Nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych - + +
Informacja o wynagrodzeniach - + +
Informacja o stanie przysługującego urlopu wypoczynkowego - + +
Możliwość zgłoszenia urlopu - + +


"-" - funkcja nie jest realizowana przez program;
"+" - funkcja jest realizowana przez program;
"+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
"*" - funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Gratyfikanta GT).

Uwaga!
Uwaga!

Powyższa tabela zakłada, że dany program posiada aktywny e-Abonament - usługę, która oprócz stałej aktualizacji programu do najnowszej wersji, umożliwia także korzystanie z niektórych funkcji. e-Abonament dodawany jest gratis na 3 miesiące do nowych licencji, później tę usługę można przedłużyć odpłatnie na kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli użytkownik nie wykupi e-Abonamentu, część powyżej wskazanych funkcji przestanie działać.

Zestawienie funkcji dostępnych tylko dla posiadaczy aktywnego e-Abonamentu znaleźć można na stronach producenta: dla programów GT oraz dla programów nexo / nexo PRO.


Zobacz naszą ofertę programów InsERT Gratyfikant:
Więcej banków
Oprogramowanie Shoper.pl, modyfikacje Jamnik.net.pl